สมัครเรียนปริญญาโท

การรับสมัครปริญญาโท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท โครงการพิเศษ
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (คลิก)

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (คลิก)

ขั้นตอนการสมัคร (คลิก)

  • กำหนดการรับสมัคร ปี 2564 (คลิก)

 

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคต้น ปี 2564

รอบ 1 (คลิก)

ป.โท

– สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์

รอบ 2 (คลิก)

ป.โท

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชา การออกแบบเครื่องประดับ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครต่างๆ ขั้นตอนการสมัคร ได้ที่  คลิก

หรือติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ชั้น 2

 

สถานที่ตั้ง   เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์     02-8497502-3 / 088-229-2015

โทรสาร      02-8497503

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร