รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ

ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร