อาจารย์พสุ จารุศิริ

Pasu Charusiri

ติดต่อ:

E-Mail : Rprun@hotmail.com

การศึกษา

Master of architecture ,
Massachusetts college of Art and Design

Bachelor of Industrial design,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร