อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช

Pilynn Siriphanich

Pilynn Siriphanich

 

การศึกษา

M.A. (Accessories Design) Domus Academy, Italy (2013)
ศ.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร