อาจารย์ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์

Treechada Chotiratanapinun

ลาศึกษาต่อ PhD in Design (Sustainable Design Education), Goldsmiths College, University of London, 2013 – 2017.

MRes in Design (Sustainable Design), with a Distinction, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom, 2007 – 2008.

BA (Hons) in Arts, Design and Environment (Artefact), with a First Class Honours, Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London, United Kingdom, 2004 – 2007.

นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 – 2546.

การศึกษา

ลาศึกษาต่อ PhD in Design (Sustainable Design Education), Goldsmiths College, University of London, 2013 – 2017.

MRes in Design (Sustainable Design), with a Distinction, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom, 2007 – 2008.

BA (Hons) in Arts, Design and Environment (Artefact), with a First Class Honours, Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London, United Kingdom, 2004 – 2007.

นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 – 2546.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร