โครงการจัดการความรู้ศิลปะการออกแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วงวิชาการ การผลิตหนังสือ ตารา

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

Download (PDF, 85KB)

pen-drawing

%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99

%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร