โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคุณสายสมร สุระแสง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร:พื้นฐานและแนวปฏิบัติของผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ

พร้อมกับแนะนำระบบ CHE 3D และ workshop การกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรลงในระบบCHE 3D เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

13584676_10207067905356368_745548358296467260_o

13590397_10207063389483474_6378921769198549185_n

13592627_10207067905316367_84583290779562287_n

13612106_10154389344102042_2400397229293223821_n

13613520_10154392306162042_837659095020005072_o

13653050_10154392306482042_4022994769935141358_o

13662210_10154392306047042_5793418615627465383_o

13668911_10154392306237042_6017211394056429892_o

13669442_10154392306562042_150328555778771438_o

13680022_10154392305782042_1141588601375332800_o

13680381_10154392305787042_7356398294999669778_o

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร