กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว – Life of OTOP Village Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว – Life of OTOP Village Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร โดยภาพที่ส่งประกวดเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีทั้งหมด 111 หมู่บ้านทั่วประเทศ และสอดคล้องกับแนวคิด “คน ผลิตภัณฑ์ ความคิด ชีวิต ท่องเที่ยว”เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2560

ช่องทางการรับสมัคร
– กรณีส่งสมัครด้วยตนเอง หรือส่งภาพทางไปรษณีย์

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th และ www.gmlive.com
2.กรอกข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ อาชีพ เบอร์โทรที่ติดต่อได้ และ Email ให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร
3.ให้ระบุสถานที่ในภาพถ่าย และตั้งชื่อภาพทุกภาพ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด
4.ส่งใบสมัคร พร้อมกับไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpeg ลงแผ่น CD / DVD ด้วยต้นเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ โครงการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เลขที่ 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ถ.พระราม 5 แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300

– กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cdd.go.th และ www.gmlive.com : ลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์ที่บนหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB และไม่เกิน 25 MB

ผ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.cdd.go.th และ www.gmlive.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน โทร.087-716 4321, 085-931-0404 Email : otopphotocontest@gmail.com

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร