กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง”

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 17 กรกฎาคม – 31สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -18.00 น. ณ ห้องประชุม เรือนกฤติเนศวร จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร