การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Awards 2017” เพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Awards 2017” เพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษากว่า 400,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560  (ดาวน์โหลดเอกสารจากไฟล์แนบ)

ชิงเงินรางวัล

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร