การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จองวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564
สนใจ Add Line ID : firstaidsil หรือหมายเลขโทรศัพท์ 065-5713300
………………………………………………………
เกี่ยวกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนหรือหลังฉีดวัคซีน โควิด-19 ได้หรือไม่
– กรมควบคุมโรคแนะนำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 ควรเว้นช่วง 4 สัปดาห์
ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19ได้หรือไม่
– ฉีดได้โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน จึงค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้ที่ฉีดวัคซีนควิด-19 ของแอสตราเซเนก้า เข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่
– ได้โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือนและ หลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด โดยให้มีระยะจากการฉีดวัตซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชิโนแวค เข็มที่ 1 ให้ฉีดจนครบทั้ง 2 เข็มก่อน
โดยระยะการฉีดห่างกัน 1-4 สัปดาร์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร