กำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2560

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

กำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2560

15941380_10208580089520027_1320214214149807073_n

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร