กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ ในวันที่ 7-11 มกราคม 2559 เวลา19.00 น. ณ ศาลา 60 ปี วัดประยูรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี (เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพฯ

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

แจ้งเพื่อทราบ

ด้วยบิดา ของนางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 7-11 มกราคม 2559 เวลา19.00 น. ณ ศาลา 60 ปี วัดประยูรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี (เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพฯ

คณะมัณฑนศิลป์ เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 (สำหรับวันจันทร์ที่11 มกราคม 2559) สวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 น.

ฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ มีรถตู้คณะฯ ดังนี้
วันที่ 11 มกราคม 2559 รถตู้ออกจากอาคารศิลป์ พีระศรี 3 จ. นครปฐม
เวลา 16.00 น.
(กลับกรุงเทพฯ 1 คัน/ กลับนครปฐม 1 คัน)

วันที่ 12 มกราคม 2559 รถตู้ออกจากอาคารศิลป์ พีระศรี 3 จ.นครปฐม
เวลา 11.30 น. (กลับ นครปฐม 1 คัน)

รถตู้ออกจากวังท่าพระ 1 คัน เวลา 13.00 น.

(กำหนดการเปลี่ยนแปลงล่าสุด)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร