กีฬามหากำยำ ครั้งที่ 2 เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ จัดกิจกรรมกีฬามหากำยำ ครั้งที่ 2 เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ อาคารเพชรรัตน์-สุวัทนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และบริเวณลานกีฬา หน้าอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร