ขยายระยะเวลาการประกวด HYA Award 2021 : Aviagen Asia Pacific

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ขยายระยะเวลา เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ HYA Award 2021 sponsored by  Aviagen Asia Pacific โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และ/หรือ ไปจัดพิมพ์และ/หรือ จัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ และของที่ระลึกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

 

การประกวดและรอบการตัดสิน

วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ผู้สมัครส่งภาพถ่ายของผลงาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่งผลงานจริง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตัดสินและมอบรางวัล

 

รางวัล

ผู้ชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 7 รางวัล : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ส่งผลงานและใบสมัครได้ที่ asia.marketing@aviagen.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร   https://bit.ly/3w0eWRZ

ติดตามข่าวสาร : www.aviagen.com

 

ประกาศอื่นๆ

ขอเชิญเข้าร่วม Special lecture on “History of Horology Design”

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร