มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับการจัดสรร จำนวน 10 ทุน ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อม มคอ.3 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ)

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร