ขอเชิญคณาจารย์ร่วมสัมมนาคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 เรื่อง “การระดมความคิดเพื่อมัณฑนศิลป์ก้าวไกล” ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร