ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา : กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา : กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่ ที่ www.president.su.ac.th/personnel ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตำแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทรศัพท์ 0-2849-7567 ภายใน 31706 หรือ 31425

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร