ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : ความต่อเนื่องของการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : ความต่อเนื่องของการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

กำหนดการ
เวลา 9.30 น. คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันบุคลากร พร้อมกัน
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร