ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : ความต่อเนื่องของการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : ความต่อเนื่องของการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

กำหนดการ
เวลา 9.30 น. คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันบุคลากร พร้อมกัน
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศอื่นๆ

2017 PACIFIC RIM  INTERNATIONAL EXHIBITIONS

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร