ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 -14.00 น. ณ หน้าลานอาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร