ขอเชิญชวนนักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า โชว์ไอเดียเจ๋งๆ ปลุกพลัง Soft Power ไทย ให้ดังไกลระดับโลก กับการแข่งขัน เชิงสร้างสรรค์ Hackulture 2023 หัวข้อ “illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญชวนนักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์
ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า โชว์ไอเดียเจ๋งๆ ปลุกพลัง Soft Power ไทย ให้ดังไกลระดับโลก กับการแข่งขัน
เชิงสร้างสรรค์  Hackulture 2023 หัวข้อ  “illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”
โดยใช้ทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และยกระดับอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทย อันประกอบไปด้วย สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นไทย
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้าง Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้
และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม- 30 กันยายน 2566
สมัครได้ที่ : www.hackulture.com
สอบถามเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/dchthackulture หรือ dcht2@event.hackulture.com
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4946664

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร