ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 เปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและลงทะเบียนได้ที่ bucc@bu.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร