ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยาย “ขั้นตอนการให้บริการการศึกษาและทะเบียนรับเอกสารนักศึกษาใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยาย “ขั้นตอนการให้บริการการศึกษาและทะเบียนรับเอกสารนักศึกษาใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร