ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการออนไลน์แสดงผลงานนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 3

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พบกับ “ปรากฏการณ์แห่งสัมผัสทั้งแปด” Phenomenon of 8 senses
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการออนไลน์แสดงผลงานนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “สัมผัสแห่งวัฒนธรรม” โดย วิทยากรรับเชิญ
🎤ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
🎤คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.
ท่านสามารถเข้าร่วม ZOOM ได้ที่
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97592198412…
Meeting ID: 975 9219 8412
Passcode: 217291
และ Facebook Live ทางเพจ Culture – Based Design Arts Ph.D.
สมัครร่วมฟังโดยลงทะเบียนผ่าน Qr Code หรือ https://rb.gy/u5g4lz

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร