ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “รู้แล้ว รู้รอด” งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับงาน Bangkok Design Week 2022

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดนิทรรศการ

นิทรรศการ “รู้แล้ว รู้รอด” งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับงาน Bangkok Design Week 2022 จัดขึ้นในวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร