ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญขนมและดนตรี ครั้งที่ 35 “ทำ Gift” “น้องกิ๊ฟถือกำเนิด ความมันส์บังเกิดแล้ว” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณอาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญขนมและดนตรี ครั้งที่ 35 “ทำ Gift” “น้องกิ๊ฟถือกำเนิด ความมันส์บังเกิดแล้ว” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณอาคารศิลป์พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 -24.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร