ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ (QSMT Young Product Designer Contest 2023)

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ (QSMT Young Product Designer Contest 2023)

ขอเชิญนักเรียน / นักศึกษา ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
ภายใต้ตัวข้อ “Inspiring Inspiration” โดยสร้างสรรค์ผลงาน ประเภทของที่ระลึกสำรับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
จากผ้าทอฝืมือสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
พร้อมหนังสือที่ระลึกและเกียรติบัตรจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่ 29 สิหาคม – 15 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง อีเมล ad.qsmt@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://me-qr.com/mobile/pdf/

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร