ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
เนื่องในโอกาสที่ไทยและอินเดียจะเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๕ และเพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “๗๕ ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย” ดังรายละเอียดเงื่อนไข (terms of reference) ปรากฏใน QR code ของรูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้
ผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขัน ฯ จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาที่อีเมล 75thaiindia@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กระทรวง ฯ จะประกาศผลการประกวด ฯ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล 75thaiindia@gmail.com หรือโทร ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๒๐
หมายเหตุ: *การมอบเงินรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (terms of reference) ของการแข่งขัน

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร