ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร