ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  ปีการศึกษา 2561

ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบหรือถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

  1. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ หรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
  2. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบนักศึกษา หรือผู้ที่จบแล้วแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
  3. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ตามร่างกายและเสื้อผ้าของผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้ามาสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
  4. อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ วงเวียน และอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติได้แก่ สีตามความถนัด เครื่องมือเขียนแบบ เข้าห้องสอบได้
  5. ห้ามนำกระดาษใด ๆ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Talking dictionary) ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ แบบอักษรสำเร็จรูป และไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนกรรมการคุมสอบหรือ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ จะบันทึกที่กระดาษคำตอบโดยผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  6. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบแต่ละวิชา
  7. ขณะหมดเวลาห้ามผู้สอบออกก่อนจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
  8. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ต่อไปอีก 3 ปี

 

 

สนามสอบ (หากไม่รู้เส้นทางขอให้ผู้เข้าสอบไปดูสนามสอบก่อนล่วงหน้า)

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม อยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี

เลขที่ 1/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2434-9169

รถเมล์สาย 19, 30, 42, 57, 79, 80, 81, 91, 123, 127, 169, 203, ปอ.171, 174, 503, 507, 509

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เลขที่ 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170

โทร. 0-2448-6130, 02-4486931

รถเมล์สาย 28, 35, 66, 123, 124, 127, 146, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 542

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร