คณะมัณฑนศิลป์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาลัยวิทยาลัย

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร