คณะมัณฑนศิลป์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 รอบ 2

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

คณะมัณฑนศิลป์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 รอบ 2
📌ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566
.
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.graduate.su.ac.th

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร