คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว  เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์  ในวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสมัยเฉลิม  กฤดากร  ชั้น ๑  อาคารศิลป์  พีระศรี ๓ พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร