คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญชม FASHION SHOW “WHERE WEAR”

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญชม FASHION SHOW “WHERE WEAR” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 -17.00 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร