คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการผลงาน “เกรงใจในดีไซน์” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการผลงาน “เกรงใจในดีไซน์” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.  กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร