คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 61 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 61 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ห้องพิพิธภัณฑ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล การก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาคณะอย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรของคณะที่ล่วงลับไปแล้ว

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร