คณะวิชา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะวิชา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร