คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะการออกแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CODA) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะการออกแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CODA) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในการนี้อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ำ ประธานหลักสูตรศิลปะการออกแบบ ให้การต้อนรับและนำชมผลการออกแบบของนักศึกษา นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ออกสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2560

         

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร