คู่มือแนะนำการใช้งานระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

  • การสมัครใช้งาน ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (Portal.su.ac.th)
  • คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา
  • คู่มือการใช้งาน MS Teams สำหรับนักศึกษา

คลิปแนะนำ Google Classroom และ Microsoft Teams สำหรับ นักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่างที่แนบมา

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร