รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียน และมีเงินรับคืน ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียน และมีเงินรับคืน
ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียนวิชา
โปรดรีบดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

และสำหรับนักศึกษาที่มียอดเงินรับคืน โปรดติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ งานคลัง (ตลิ่งชัน หรือวิทยาเขตนครปฐม) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานคลัง เบอร์โทร. 0-2849- 7500 ต่อ 31622

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูรายชื่อได้ที่ป้ายประกาศฯ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ นฐ.
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ (คุณชุติญาณ์) : โทร. 034-270- 413  หรือ (26312)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร