ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร