งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2564

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และตัวแทนนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
เข้าร่วมวางกระถางต้นไม้ คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร