งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร