คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการผลงานการออกแบบฯ ของคณาจารย์ ซึ่งจัดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร