ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ จัดการบรรยายพิเศษ “ดอยตุง แบรนด์ในดวงใจ” และ “เทรนด์แฟชั่นกับวิถีแห่งการออกแบบ ปี ค.ศ. 2019”

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดการบรรยายพิเศษ
🔴 หัวข้อที่ 1 เรื่อง
“ดอยตุง แบรนด์ในดวงใจ”
โดย อาจารย์ ดร. กฤษณ์ เย็นสุดใจ
นักออกแบบผู้มีชื่อเสียง รางวัลนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015
และผู้ชนะเลิศโครงการหัตถศิลป์
(Innovative Craft Award 2016)
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประกวดการออกแบบของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
เวลา 9:30 -12:30 น.

 

การบรรยายพิเศษ
⚫️ หัวข้อที่ 2 เรื่อง
“เทรนด์แฟชั่นกับวิถีแห่งการออกแบบ ปี ค.ศ. 2019”
โดย อาจารย์ขจรศักต์ นาคปาน
นักออกแบบสิ่งทอผู้มีชื่อเสียง
และอาจารย์พิเศษสาขาการออกแบบศิลปะเครื่องแต่งกาย
โรงเรียนบุนกะแฟชั่น
ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
เวลา 13:30 -15:30 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร