พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ณ ห้องภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น 4 อาคารศิลป์ พีระศรี 3

เวลา 10.00 – 12.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2561

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร