คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 62 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 61 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

โดยมีรองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล การก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาคณะอย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ของคณะที่ล่วงลับไปแล้ว

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร