ทุนการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2565
ยื่นใบสมัครและลงเวลาสัมภาษณ์ทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 วังท่าพระ
และ สำนักงานคณบดีชั้น 2 พระราชวังสนามจันทร์ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุนฯ
ได้ที่ http://decorate.su.ac.th/scholarship/scholarship-download/

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร