นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน โปรดดำเนินการชำระให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเนินการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ได้ และไม่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน  โปรดดำเนินการชำระให้ครบถ้วน  มิฉะนั้นจะไม่สามารถเนินการลงทะเบียนเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 ได้   และไม่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

 วิธีการชำระเงิน 

  1. นักศึกษาต้องเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบจ่ายเงินและไปจ่ายที่ธนาคาร หรือ
  2. หากไม่สามารถพิมพ์ใบจ่ายเงินจากระบบ ให้นักศึกษาสามารถติดต่อกองบริการการศึกษา  เพื่อขอคำร้องยื่นเพื่อนำจ่ายเงินก่อน  และนำไปชำระที่การเงินมหาวิทยาลัย
  • กรณีจะชำระเงินที่การเงินตลิ่งชัน ติดต่อคุณอุษา งานบริการการศึกษา วังท่าพระ
  • กรณีชำระเงินที่การเงินนครปฐม ติดต่องานบริการการศึกษา วิทยาเขตสนามจันทร์  (อาคาร 50 ปี ชั้น 8)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร