นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดดำเนินติดต่อคุณชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน (พี่อบเชย) โดยด่วน ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม หรือหมายเลขโทรศัพท์ (034) 270412

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โปรดดำเนินติดต่อคุณชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน (พี่อบเชย) โดยด่วน ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม หรือหมายเลขโทรศัพท์ (034) 270412

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร